Skip Navigation

Editors


Address Editor

Univerzita J. E. Purkyně,
FSI, kampus UJEP, budova H
Pasteurova 3334/7
400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic


Editor-in-chief

Assoc. Prof. Martin Novák, MSc., Ph.D.
Tel.: +420 475 285 534
Fax: +420 475 285 566
E-mail: editors@fvtm.ujep.cz


Technical Management

Radek Lattner, MSc.
E-mail: lattnerr@fvtm.ujep.cz


Website

Michal Lattner, MSc., Ph.D.
E-mail: michal.lattner@ujep.cz